Syntetiske pen omgivelser

En fordel ved plastplade er, at pladerne kan rengøres hurtigt og nemt.Derudover er plankerne modstandsdygtige over for det ætsende miljø i en svinestald (gødning og urin), hvilket sikrer tophygiejne i din stald.Derudover kan du vælge mellem en helt syntetisk væg eller delvis syntetisk.Vi kan også levere plastplankerne med brandklassecertifikat.